Data- ja alustamigraatiot

Organisaatiot yhä useammin valitsevat SharePointin yhtenäiseksi ECM alustaksi, jonka päälle rakennetaan niin sisällönhallinta-/ julkaisutoiminnot kuin dokumenttienhallinnankin.

Monen yrityksen kohdalla tämä valinta tarkoittaa siirtymistä SharePointiin dedikoidusta dokumenttienhallintaan erikoistuvasta järjestelmästä. Tämä taas edellyttää laajaa datan migraatiota nykyisestä järjestelmästä uuteen. Tähän liittyviä haasteita on käsitelty tarkemmin tässä kirjoituksessa: Volyymidatan siirtäminen SharePointiin.

Alempana muutama käytännön esimerkki NED:n toteuttamista vaativista migraatioista.

Case 1. Documentum to SharePoint migration.

Introduction: large multinational telecom vendor has sold one of its subsidiaries to a third party vendor and proposed to discontinue maintenance of EMC's Documentum based document storages that support business processes of former subsidiary in 2 months. After certain challenges to find qualified maintenance specialists acquainted with Documentum the company made a decision to migrate to SharePoint 2010.

Objective: to migrate relatively large volume of business critical documentation with multiple versions, structured metadata fields etc. from folders and workspaces of Documentum into SharePoint 2010.

Scale: ~200 GB of data

Case 2. Lotus Notes to SharePoint migration.

Introduction: customer has purchased a small industrial business that had document management system based on Lotus Notes and planned to unify document management processes with existing system used by the customer.

Objective: to relocate moderate volume of R&D documentation stored in Lotus Notes gradually into existing portal of SharePoint 2010.

Scale: ~70 GB of data in 4 iterations 

Case 3. Hummingbird to SharePoint migration.

Introduction: large state owned company had a legacy DM system based on Hummingbird. Life time of this application was approaching to the end. The system worked for many years on the obsolete servers and physically could not be transferred to the modern hardware. Also many standard modern DM features invented after 1998 were unavailable on the Hummingbird (taxonomy, search refinement etc.).

Objective: to migrate extremely large volume of classified documentation from SQL databases and file system of DM Hummingbird 98 into SharePoint 2010.

Scale: ~750 GB of data in several time separated iterations