Resurssivuokraus

Resurssivuokrauksen toimintamallimme tarjoaa asiakkaillemme merkittäviä etuja, erityisesti jos vertailukohtana pidetään perinteisiä off-shore tai near-shore alihankintamalleja. Emme yritäkään tarjota massaa. Siinä emme pärjää globaaleille off-shore toimijoille, eikä isoille near-shore palveluntarjoajillekaan. Sen sijaan pyrimme tarjoamaan täsmäkohdistettua huippuosaamista. Tarkan kohdistamisen sekä joustavan toimintamallimme ansiosta pystymme palvelemaan niitäkin asiakkaita, joilla on toimivat off-shore ja near-shore toimittajaverkostot tai omat kehityskeskukset alhaisemman kustannustason maissa.

OPTIMUM

Lyhyesti kuvattuna, palvelumalli rakennetaan huippuluokan ammattilaisen ympärille, joka sijoittuu asiakkan tiloihin ja toimii osana asiakkaan omaa projektitiimiä. Tämän avaihenkilön toimenkuvaan varsinaisten projektitehtävien lisäksi kuuluu Pietarissa toimivan tiimin koordinointi. Tiimin koko voi vaihdella tarpeista riippuen. Tarvittaessa lisäkustannusetua haetaan Pietarin ulkopuolelle sijoittuvien resurssien avulla. 

 

On-site konsultilla on keskeinen rooli tällaisen palvelumallin toimivuuden kannalta. Tällä avainkonsultilla on joukko vastuita niin asiakkaan projektitiimin kuin ulkoistetunkin tiimin suhteen.

Vastuut asiakkaan suhteen Vastuut etätiimin suhteen
 • development and architecture design
 • knowledge transfer and mentoring
 • process audit and implementation of best practices
 • communication with customer's project team
 • requirements analysis and definition
 • project planning
 • coordinating outsourced team activities
 • performance monitoring, reporting and quality assurance
 • documentation
 • project management
 • tasks distribution
 • code review
 • MINIMUM (COST)

  Konsultin sijoittaminen asiakkaan tiloihin ei aina ole välttämätöntä. Mikäli toimitaan hyvin valmisteltujen vaatimusmäärittelyjen pohjalta, työ voidaan toteuttaa kokonaan etätiimin voimin. Tällöin kommunikointi asiakkaan ja toteutustiimin välillä tapahtuu kokeneen tiiminvetäjän kautta, joka tarvittaessa vierailee säännöllisesti asiakkaan luona.

  MAXIMUM (PERFORMANCE)

  Kyseistä toimintamallia sovelletaan silloin kun asiakkaan projekti on rakennetu ketterän kehitysmallin mukaan ja tarvitaan vahvaa senioritason osaamista on-site. Tällöin kustannusrakenne on korkein, mutta kustannustehokkuutta haetaan ketteryydestä ja nopeasta reagointikyvystä.

  Pyrimme rakentamaan jokaiselle asiakkaalle sen tarpeita parhaiten palvelevan toimintamallin. Karkealla tasolla voidaan erottaa kolme erilaista palvelumallia, joita sovelletaan eri tilanteissa. Asiakkuuden elinkaaren aikana valittua toimintamallia voidaan säätää, jotta se vastaa parhaiten muuttuvia tarpeita.