Asiakkaat tyytyväisiä NED:n palveluihin

Tuoreen Microsoftin teettämän asiakastyytyväisyyskyselyn (Microsoft Customer Satisfaction Survey) mukaan NED:n asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun:

  • 70% kyselyn vastaajista ovat erittäin tyytyväisiä palveluumme ja loput 30% tyytyväisiä
  • 100% vastaajista olisi ehdottomasti tai todennäköisesti suositellut NED:n palveluita muille
  • 100% vastaajista olisi ehdottomasti tai todennäköisesti ostanut NED:ltä palveluita uudelleen
  • 100% vastaajista kokee NED:llä olevan ylivoimainen (20%) tai merkittävä (80%) kilpailuetu
  • 90% vastaajista antoi arvosanan 8 tai 9 asteikolla 1 – 10, kun heiltä kysyttiin ”ease of doing business with NED”
  • 100% vastaajista antoi arvosanan 8 tai 9, kun heiltä kysyttiin ”value received from NED”

Kysely toteutettiin Microsoftin kumppanuusohjelman puitteissa ja siihen osallistuivat kaikki Gold Certified partner tasoa tavoittelevat kumppanit. NED:n saama CSAT Index on ollut selvästi yli keskiarvon.